Eierskapskontroll i OrbitArena AS

28.04.2022 13:16
OrbitArena AS’ hovedoppgave er å drive yrkesmessig attføring som godkjent tiltaksarrangør for NAV. Revisjonen har blant annet holdt eierkommunenes eierstyring opp mot KS 21 anbefalinger for god eierstyring.

Last ned som PDF