Eierskapskontroll i Utviklingsselskap AS (AHU)

28.04.2022 10:16
Aurskog Høland Utviklingsselskaps formål er å tilrettelegge for utvikling av nye og bevaring av eksisterende arbeidsplasser […] ved å erverve næringsområder for næringsformål og utvikle disse for videresalg. Revisjonen har blant annet undersøkt hvordan eierstyringen praktiseres for selskapet, herunder oppfølging av eierinteressene.

Last ned som PDF