Forebyggende arbeid for barn og unge i Nes kommune

28.04.2022 16:24
Revisjonen har sett på hvorvidt Nes kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen.