Internkontroll og implementering av system og oppfølging i Nes kommune

10.05.2022 23:09
Revisjonen fikk i oppdrag fra kontrollutvalget å se nærmere på kommunens implementering av sektorovergripende internkontrollrutiner. Blant annet så vi nærmere på om virksomhetene i kommunen fyller ut skjemaer for implementering av internkontroll, der man blant annet skulle gjennomføre risikovurderinger og beskrive tiltak.

Last ned som PDF