Offentlige anskaffelser i Hurdal kommune

29.04.2022 10:03
Undersøkelsen viser at Hurdal kommune ikke har hatt en god nok praksis for å etterleve regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjaldt alle områdene undersøkt, regler for konkurranseutsetting, avtalelojalitet og kommunens internkontroll.