Offentlige anskaffelser og oppfølging av rammeavtaler i Sørum kommune

28.04.2022 12:11
Undersøkelsen viste at Sørum kommune blant annet ikke etterlever regelverket for offentlige anskaffelser fullt ut. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen, inkludert revisjonens vurderinger, gis i rapportens sammendrag.