Overordnet internkontroll i Lillestrøm kommune

29.04.2022 11:22
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad Lillestrøm kommune har et helhetlig internkontrollsystem, på overordnet nivå, som legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Undersøkelsen viser at Lillestrøm kommune har kommet langt i å etablere et overordnet internkontrollsystem, som legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Undersøkelsen viser likevel at ikke alle tjenesteområder bruker risikomodulen i RiskManager i like stor grad.