Utvidelse av Sørum kirkegård og kostnadsoverslag for strakstiltak

10.05.2022 13:15
Formålet med undersøkelsen var å gi svar på mulige årsaksforhold som bidro til at et for dårlig utredet kostnadsoverslag for dette strakstiltaket ble lagt til grunn i saksutredningen og fulgte saken gjennom hele den politiske behandlingen helt fram til kommunestyret.

Last ned som PDF