RÅDGIVNING

I tillegg til revisjon av årsregnskap og attestasjonsoppgaver, tilbyr vi veiledning innen regnskap, økonomi og forvaltning, for eksempel når det gjelder tolkning av regelverk, samt økonomisk styring og kontroll. 

Dette tilbys som en tilleggstjeneste til alle våre eierkommuner etter behov og avtale. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon