LÆRINGSMILJØ OG KVALITET I SKOLEN

Romerike revisjon IKS har gjennomført flere undersøkelser der vi har sett nærmere på læringsmiljø og kvalitet i skolen. Mange av undersøkelsene har dreid seg om hvordan kommunen jobber for å forebygge og håndtere mobbing i skolen. I tillegg har vi gjennomført en undersøkelse om kvalitet i skolen , der vi så nærmere på mulige årsaker til svake læringsresultater på grunnskolen i en kommune.
img-28

LÆRINGSMILJØ OG KVALITET I SKOLEN