Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny
Frokostseminar - ny forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den Norske kirke, budsjett og avslutning av regnskapet
19.10.2021
Trygve Nedland vil ta oss igjennom seminaret som vil handle om den nye forskriften, budsjetter og avslutningen av regnskapet.
Les mer
Frokostseminar - pensjon
09.09.2021
Foredragsholder Gry Løvlund fra KLP som vil snakke om pensjon generelt og endringer i årets beregninger spesielt. Videre vil Knut Erik Lie fra NKRF tas oss gjennom de regnskapsmessige reglene og standardene for bokføringen.
Les mer
Frokostseminar- Interkommunale samarbeidsmodeller, eierstyring og selskapskontroll
14.09.2020
Revisjonen fullfører opplæringstilbudet til kontrollutvalgene med ett frokostseminar som er knyttet til utvalgenes ansvar for å drive selskapskontroll.
Les mer
Hvordan påvirker Corona-tiltakene revisors arbeid med kommuneregnskapene
02.04.2020
Utbruddet av Covid-19 har ført til en rekke utfordringer både for kommunene og for revisor i forhold til å ferdigstille arbeidet med kommuneregnskapene og årsberetningene.
Les mer
Faglig påfyll og erfaringsutveksling
10.12.2019
Den 4. desember avholdt revisjonen frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd på Romerike. Tema var blant annet mva/mva-kompensasjon, regnskapsavslutning og erfaringer fra tidligere år
Les mer
RRIs frokostseminar om økonomiske måltall og handlingsregler
26.08.2019
RRI avholdt torsdag 7. november 2019 frokostseminar for kommunene på Romerike om økonomiske måltall og handlingsregler
Les mer
RRIs frokostseminar – endringer i økonomibestemmelsene
26.08.2019
RRI avholdt torsdag 22. august 2019 frokostseminar for kommunene på Romerike om endringer i økonomibestemmelsene i kommuneloven. Hvordan påvirker de nye økonomibestemmelsene kommunene? Hva er økonomisk handleevne over tid?
Les mer
Fellesferie i Romerike revisjon IKS
05.07.2019

Les mer
Frokostseminar om KOSTRA
02.04.2019
Revisjonen inviterer til frokostseminar om KOSTRA 30. april 8.30-11.00 (frokost fra 8.00). Trenger du en oppfriskning eller en oppdatering? Nye KOSTRA-tall er like rundt hjørnet. Våren 2018 ble formidlingsløsningene i KOSTRA lagt om. KOSTRA nøkkeltall har erstattet Faktaarkene, mens Statistikkbanken har fått nytt brukergrensesnitt og KOSTRA-tabellene har blitt organisert etter ny struktur.
Les mer
Selvkost innen byggesak - ikke rett frem
02.04.2019
RRI her gjennomført forvaltningsrevisjon med praktisering av selvkost innen byggesaksbehandling i to kommuner. Undersøkelsen viser at det er krevende både å forstå regelverket på dette området og finne gode metoder for å praktisere dette regelverket. Vedlagt følger artikkel av Oddny Ruud Nordvik (ass. revisjonssjef og avdelingsleder i RRI) som belyser utfordringer på området.
Les mer
Revisjon av kommunenes regnskap for 2017
06.06.2018
Revisjonen registrer stadig forbedringer i arbeidet kommunene gjør med årsregnskapet. Dokumentasjon av balansen og skille drift/investering har vært fokusområder for revisjonen i år, her ser vi også resultater av arbeidet.
Les mer
Frokostseminar om internkontroll
10.01.2018
Revisjonen inviterer til frokostseminar om internkontroll den 2. februar 2018 hvor vi ønsker å sette internkontroll på dagsordenen for å øke bevisstheten rundt hva et internkontrollsystem er og hva det betyr for effektiv og god drift i en kommune.
Les mer
Arkiv 2017
08.05.2018

Les mer
Arkiv 2016
08.05.2018

Les mer
Arkiv 2015
14.12.2017

Les mer
Arkiv 2014
13.03.2015

Les mer
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.